foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Ramowy plan dnia w przedszkolu

8:00 – 9:30

- Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami

- Zabawy dowolne wg zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci

- Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

- Zabawy integrujące grupę

- Obserwowanie stanu pogody, roślin w kąciku przyrody

- Zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa o wielostronnej formie ruchu

- Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne

9:30 – 10:10

- Śniadanie – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole

- Czynności higieniczne i samoobsługowe

10:10 – 11:10

- Zajęcia edukacyjne organizowane w sali, rozwijające różne formy aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym

11:10 – 12:10

- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze – spacer

- Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci

12:10 – 12:30

- Czynności higieniczno – porządkowe

- Obiad – sprawne posługiwanie się sztućcami, kultura spożywania posiłku

12:30 – 13:00

- Zajęcia z języka angielskiego

- Zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań

- Czynności porządkowe- troska o ład i porządek w otoczeniu

- Rozchodzenie się dzieci do domów.

Komunikaty

Spotkanie z rodzicami - listopad 2018r.

Dnia 13 listopada 2018r. (wtorek)

o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami:

16.00 - spotkanie z policjantem

16.30 - zebranie i wywiadówki

Zapraszamy rodziców!

 

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy

 

puchatek

projekt002