Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący:

 

zastępca przewodniczącego:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

p. Justyna Zawidzka