Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:

Szymon Rospęk (kl. 3)

Członkowie:

Zofia Furmanek (kl. 3)

Julia Piaskowska (kl. 3)