Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jego późniejszą nowelizacją od 9 listopada do 29 listopada br. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach I – III. Przedszkole funkcjonuje bez zmian.