Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju,

dni 21 i 22 grudnia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć.

Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 r.

Dzieci wracają do zajęć 18 stycznia 2021 roku.