Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

szkoła

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju informuje,

iż zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2021 Wójta Gminy Sośnie

od 15 lutego 2021r. do 5 marca 2021r.

można zapisać swoje dziecko do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju.

Wniosek dostępny jest poniżej lub w sekretariacie szkoły.