Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Od 22 marca do 09 kwietnia br.

uczniowie kl. II i III

będą uczyć się w trybie zdalnym.