Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Dnia 20 marca 2021r.  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,

pani Krystyna Beutel, emerytowana nauczycielka naszej szkoły,

otrzymała medal ,,Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"

za wyróżniającą się działalność patriotyczno-wychowawczą.

Odznaczenie wręczył Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński

na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piotra Glińskiego.

Gratulujemy!

medal2

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/wreczenie-medali-opiekun-miejsc-pamieci-narodowej?fbclid=IwAR1l4aGiM-peRArXzMvy0DpkYMO-sB-fVtFcqjs9AQXFTkZmbTHFtxbbQzE