Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Cyfrowa Gmina

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

"Granty PPGR"

Gmina Sośnie ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

http://www.sosnie.pl/ogloszenia/1201-cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr