Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Przerwa świąteczna

trwa od 23 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Od 3 stycznia 2022r. do 5 stycznia 2022r.

w dalszym ciągu nauczanie zdalne.

Dni 6 i 7 stycznia 2022r. to dni wolne od zajęć.

Wracamy do szkoły 10 stycznia 2022r.