Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju informuje,

iż zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2022 Wójta Gminy Sośnie

od 14 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.

można zapisać swoje dziecko do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju.

Wniosek dostępny jest poniżej lub w sekretariacie szkoły.

http://www.sp-bogdaj.4bip.pl/upload/20220314112814fe1gdetglnxc.pdf