Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

fot22Dnia 9 września 2022 roku gościliśmy w naszej szkole prawdziwego fotografa, który wykonywał dzieciom profesjonalne zdjęcia. Spotkanie to zostało wykorzystane do zrealizowania tematu w ramach zajęć dotyczących zawodu fotografa. Pan fotograf opowiedział o swojej pracy. Podczas spotkania dzieci zobaczyły sprzęt fotograficzny i rekwizyty oraz poznały technikę wykonywania zdjęć. Gość przybliżył dzieciom zawód fotografa. Z ciekawością oczekujemy na wykonane zdjęcia.

autor: J. Zawidzka