Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

dznau22Dnia 14 października 2022 roku, uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. By godnie uczcić ten dzień, uczniowie przygotowali krótką część artystyczną. W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły – p. Halina Czemiel, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi, rodzice oraz oczywiście uczniowie. Na początku głos zabrała pani dyrektor, która podkreśliła znaczenie zawodu nauczyciela, składając życzenia gronu pedagogicznemu. Potem nastąpiła część artystyczna przygotowana przez dzieci. Młodzi artyści wierszami i pieśnią uświetnili ten wyjątkowy dzień.

autor: J. Zawidzka