Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Rodzicu!

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje,

że do dnia 31 stycznia 2023r. zbieramy deklaracje

dotyczące kontynuowania wychowania przedszkolnego

w oddziale przedszkolnym

i zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Bogdaju

(dotyczy to roku szkolnego 2023/2024).

Od 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r. do godz. 15.00

można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej szkoły

lub u wychowawcy oddziału przedszkolnego.

 

Zgłoszenie do klasy I Szkoły Filialnej w Bogdaju

https://www.sosnie.com/images/Zgloszeniedokl.ISzkoaFilialna.pdf

 

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sośniach/ Oddziału Przedszkolnego w Bogdaju na rok szkolny 2023/2024

http://www.sp-bogdaj.4bip.pl/upload/202301302359110zo2965m7b3t.pdf

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Bogdaju na rok szkolny 2023/2024

 http://www.sp-bogdaj.4bip.pl/upload/202301310022373tgz3foxxdre.pdf

 

              Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług oddziału przedszkolnego

http://www.sp-bogdaj.4bip.pl/upload/20230131000306jxfmci142po6.pdf