Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

1 września 2020r., zgodnie z decyzją MEN,  

wracamy do stacjonarnej nauki w szkole.

Nowy rok szkolny będziemy rozpoczynać w reżimie sanitarnym,

dlatego prosimy o zapoznanie się z ważnymi dokumentami.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Oddziale Przedszkolnym

i Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

w związku z wystąpieniem COVID-19

http://www.sp-bogdaj.4bip.pl/upload/20200904220048xmdyv6hhqmcg.pdf