Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Dnia 28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

https://dokumenty.men.gov.pl/c61e09a0-5d11-4dc3-aed7-8cb7c3df9cba/listministraedukacjinarodowejzokazjirozpoczeciarokuszkolnego2020_2021wwersjipdf.pdf