Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Rok szkolny 2023/2024

Justyna Zawidzka              wtorek    godz. 12.45 - 13.45

Katarzyna Płókarz             środa 13.00 - 13.30 i piątek 13.00 - 13.30