Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Rok szkolny 2022/2023

Justyna Zawidzka              wtorek    godz. 12.00 - 13.00

Magdalena Pinkowska       poniedzialek 12.50 - 13.50 (co dwa tygodnie)