Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

 

PLAN ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

(ważny od 01.09. 2023r.)

PONIEDZIAŁEK 

8.00 -  15.30

                 WTOREK 

 8.00 - 15.30  

                 ŚRODA   

8.00 - 15.30   

           CZWARTEK   

 8.00 - 15.30 

                 PIĄTEK  

8.00 – 15.30