Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

 

PLAN ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

(ważny od 01.09. 2022r.)

PONIEDZIAŁEK 

8.00 -  13.30

                 WTOREK 

 8.00 - 13.00  

                 ŚRODA   

8.00 - 13.30   

           CZWARTEK   

 8.00 - 13.00 

                 PIĄTEK  

8.00 – 13.00