Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

8.00 - 9.10

* Schodzenie się dzieci;

* Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami;

* Zabawy dowolne wg. zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci;

* Język angielski (czwartek, piątek);

* Zestaw ćwiczeń porannych;

* Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne;

 9.10 – 10.00

* Śniadanie- kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole;

* Czynności higieniczne i samoobsługowe;

* Odpoczynek- leżakowanie na dywanie

* Zabawy integrujące grupę, zabawy orientacyjno-porządkowe;

10.00-11.00

* Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub plenerze, rozwijające różne formy aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym - realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

* / 3-4-latki/ zabawy swobodne dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;

11.00-11.30

* Zabiegi higieniczne;

* Obiad- kultura spożywania posiłku; sprawne posługiwanie się sztućcami;

11.30 - 13.00 

* Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni. Przygotowanie do pobytu na powietrzu;

* Zabawy na powietrzu, placu zabaw, obserwacje przyrodnicze – spacery, wycieczki lub zabawy ruchowe;

* Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci;

13.00 – 15.30 

* Relaksacja, bajkoterapia, słuchanie bajek i muzyki, gry i zabawy językowe,

* Zabawy dydaktyczne, doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności z wykorzystaniem technologii komputerowej, gry towarzyskie, planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań;

* Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i z przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wspomaganie i korygowanie rozwoju;

* Czynności porządkowe, troska o ład i porządek w otoczeniu;

* Rozchodzenie się dzieci.