Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach wraz z Szkołą Filialną w Bogdaju

 

Klasa II Szkoła Filialna w Bogdaju

Uwaga! Wymienione poniżej książki oprócz książki do nauki religii uczniowie otrzymują we wrześniu nieodpłatnie.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia przez MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców

B.Stępień, E.Hryszkiewicz, J.Winiecka-Nowak, K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lenkiewicz

Nowa Era

790/3/2018

790/4/2018

2.

Język angielski

Bugs Teams 2

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan

811/2/2018

3.

Religia

Odkrywamy królestwo Boże

ks. dr K. Mielnicki,n

E. Kodrak

J. Snopek

Jedność

AZ-1-01/18
19 IX 2018

 

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA                  

  ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH

obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

Zestaw obejmuje programy obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Sośniach, w Szkole Podstawowej                   

   im. J. Korczaka i w Szkole Filialnej z oddziałem przedszkolnym w Bogdaju.

 

Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Bogdaju

 

LP

PRZEDMIOT

Data dopuszczenia programów

NAZWA PROGRAMU / AUTOR

UWAGI

1.

Wychowanie przedszkolne

OB1 – 22/23

Program wychowania przedszkolnego.

Autor: Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Pażdzio.

Wydawnictwo: MAC

 

2.

j. angielski

OB2 – 22/23

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

Autor: Katarzyna Wojciechowska, Olga Wysłowska, Kamila Wichrowska

Wydawnictwo: Macmilian

 

3

religia

OB3 – 22/23

Program nauczania religii dla dzieci 3-5 letnich „Kochamy dobrego Boga”

Program nauczania religii dla dzieci 6 letnich

„Tak dla Jezusa”

Autorzy: Ks. K.Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

Wyd. Komisja Wychowania Katolickiego

Grupa dzieci 3 – 5 lat

 

 

 

Grupa dzieci sześcioletnich

 

Programy nauczania obowiązujące w I etapie edukacji – klasa II Szkoły Filialnej w Bogdaju

LP

PRZEDMIOT

Data dopuszczenia programu

NAZWA PROGRAMU / AUTOR

UWAGI

1.

Edukacja wczesnoszkolna:

 

SPB1 – 21/22

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”.

Autor: Teresa Janicka- Panek;

Wydawnictwo: Nowa Era

 

2

Religia                     klasy I – III

 

SPB2 – 21/22

Program nauczania religii „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”

Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wydawnictwo: Jedność Kiece

 

3

j. angielski

 

 

SPB3 – 21/22

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy 1-3.

Autor: J.Studzińska, A Mędela, M. Kondro, E.piotrowska, A.Sikora

Wydawnictwo: Macmillan