Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Samorząd klasowy 

kl. II

Przewodnicząca:

Julia Szczepaniak

zastępca przewodniczącego:

Nikola Gerasimiuk

Wychowawca klasy:

Justyna Zawidzka